Klachten en Geschillen

Dam Fysiotherapie is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF) en is hiermee ook verbonden aan de klachten- en geschillencommissie voor fysiotherapie. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders tot een intern laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling. Dit betekent dat Dam Fysiotherapie een interne klachtenregeling heeft, die patiënten gratis toegang biedt tot een klachtenfunctionaris. Tevens is Dam Fysiotherapie aangesloten bij een geschillencommissie.

Dam Fysiotherapie staat voor groei en ontwikkeling en vindt het daarom belangrijk om te horen waar eventuele ontevredenheid ten grondslag aan ligt. Wanneer dit kenbaar wordt gemaakt, kan Dam Fysiotherapie er actief mee aan de slag om de ontevredenheid (alsnog) weg te nemen. U kunt een email sturen naar info@damfysiotherapie.nl of een afspraak maken met de praktijkeigenaar om uw situatie uit te leggen. Uw melding wordt serieus genomen en, indien nodig, gebruikt om een verbetertraject te starten. Wanneer u er niet uit komt met de praktijkeigenaar, dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris. Daarvoor is Dam Fysiotherapie aangesloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie voor fysiotherapie.